Silk Pasta Bowl

Size: 11″ 16 oz, 1 Dozen

...
Quantity: